Zekanın Bilimi ! Zenopsikoloji

ilkay Şahin
4 Min Read

İnsanlarımız her zaman zeka ve akıl kavramlarını üst konumda tutmuşlardır. Teknolojinin bu kadar gelişmesinde de etken madde olan insan zekası tabi ki, bence de araştırılması gereken en temel kavramdır. En merak edilen konu ise insan zekasının dışındaki düşünce ve zekalarla iletişiminin nasıl olduğu ve nasıl şekillendiği ile ilgilidir. Bunu ele alan bir bilgi disiplini olan ‘’ Zenopsikoloji ‘’ araştırmalarını tamamen yabancı zekalar ile insan zekaları arasındaki iletişimi incelemek üzere düzenlerler.

 Zeno kelime manası ile ‘’ yabancı ‘’ anlamına gelmektedir ve zenopsikoloji dilimize yabancı zihin bilimi olarak ta geçer. Bu bilim dalı, 1987 yıllarında Bay Robert Freitas ’ın öncülüğünde keşfedilmiştir. Temeli her canlının farklı bir kontrol yapısına sahip olması ve bu kontrol mekanizmalarının kendilerine yönelik ayrı zekalara sahip olduğu düşüncesidir. Örneğin, toprak solucanı boğumlardan oluşur ve her bir boğumu yöneten, ‘’ beyin ‘’ diye nitelendirebileceğimiz kontrol mekanizmaları vardır ve her biri birbirinden ayrı ama koordineli bir şekilde çalışırlar. Bu bizim için yabancı bir zekanın göstergesi olabilir. Buna karşın dünya üzerinde en gelişmiş sinir sistemine sahip canlı türü ‘’ insan’’dır. İnsan beyni ise; görev dağılımının görüldüğü bir yapıya sahiptir ve her olayı kontrol eden sistemler geliştirilmiştir. Bu sistemlerin hangisi çoğunlukla kullanılıyorsa kişinin sahip olduğu zekada o yönde gelişim veya değişim gösterir. Gündelik yaşantımızı düzenlememizi sağlayanda sahip olduğumuz zekadır. Aynı zamanda zekayı etkileyen; Zaman algısı ve şekil olgusu gibi etmenlerde vardır. Dünya dışında yaşayan bir canlının zekası bizim tarafımızdan yabancı ve görülmemiş bir zeka örneğidir. Zenopsikoloji bu dış zekaların biz tarafından nasıl algılanabileceği konusunda bazı zeka tiplerini tanımlamıştır. En bilineni ise sezgi zekasının tanımıdır. Bu tanımdan yola çıkarak; İnsan beyni bilgi işleme hızı ve kütlesi ele alınarak elde edilen veriler, matematiksel hesaplamalarla bizlere sezgi zekasının derecesini veriyor. Dünya üzerinde ki en aptal beyin, dünyanın sahip olduğu kadar kütleye ve dünyanın etrafında bir kez dönme süresi kadar bilgi işleme hızına sahip olacaktır. Bunun sonucunda verilerin değeri ‘’ -70 ‘’ olarak hesaplanır. En zeki beyin ise artı 50 olarak ele alınmaktadır. İnsan beyninin sahip olduğu zeka ise hızı ve kütlesi hesaba katılırsa artı 13 olarak bizlere sunulmuş. Bu verilerle zenopsikoloji, bizden daha fazla zeka kapasitesine sahip ‘’ uzaylı ‘’ diye tabir ettiğimiz canlıların bizlerle iletişiminin nasıl olacağını da irdeliyor. Günümüzde de yakinen şahit olduğumuz bir gerçek var. Zeki insanlar, kendi zekalarının altındaki insanları fazla umursamıyor ve ilgilenmiyorlar. Bunu göz önüne aldığımızda ise bir uzaylı ile iletişim sağlanması bizlere çok uzak geliyor. Zenopsikoloji bu yüzden; İnsanlar dünyadan başka bir yerde yaşamlarına devam ederlerse, zeka düzeyleri değişir mi? sorusu üzerinde daha fazla duruyor.

Zenopsikoloji bilimi gelişimini hala sürdüren ve biraz sürrealist yaklaşımlar içeren bir bilim dalıdır. Daha farklı konulara değinmesi, belki de daha fazla bilginin ve daha farklı düşüncelerin gelişmesinde yapı taşı olacaktır. Yapay zeka ile yakından ilgilenen bu bilim dalı, uzun bir süreç geçirdikten sonra daha çok tartışılan ve gündemde olan bir adım izleyecek gibi görünüyor.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *