Yoğuşmalı Kombi Nasıl Çalışır ?

ilkay Şahin
2 Min Read

Doğal gaz kullanımının artmasıyla gündemimize yoğuşmalı kombi terimi girdi. Yoğuşmalı kombinin çalışma mantığını sizler için inceledik.

Yoğuşmalı Kombi Nasıl Çalışır ?

Aslında çalışma prensibi diğer kombilerle neredeyse aynıdır. Yoğuşmalı kombiler içlerindeki özel ısı değiştiricilerle(eşanjör), üretilen baca gazı içinde ki ısıyı geri kazanır. Bu ısı değiştiriciler(eşanjöeler), farklı sıcaklık değerlerine sahip akışkanın ısısını, akışkanlar birbirine karışmadan ısının fazla olandan az olana doğru aktarımını sağlarlar. Diğer kombiler baca gazıyla ürettikleri ısının bir kısmını dışarı atmış olurlar. Buda yoğuşmalı kombinin daha az enerjiyle daha fazla ısı ürettiğinin bir göstergesidir. Bu dönüşüm sisteminin nasıl yapıldığına gelirsek; Ana ısı değiştirici, kazana dönen suyun sıcaklığı, oluşan baca gazlarının sıcaklığından düşük olduğunda, baca gazlarını 54ºCnin altına düşürür ve buda baca gazlarının soğutulması manasına gelir.

Normal bir kombiyi ele aldığınızda oluşturulan baca gazının 300ºC ye varan sıcaklığı olduğunu görüyoruz. Fakat yoğuşmalı kombilerde baca gazlarının sıcaklığı 60ºCdir. Baca gazlarının sahip oldukları su buharının 55ºC altında sıvı şekline geri dönebilir. Bu yüzden, yoğuşmalı kombinin verimini arttırması için, kazana geri dönen suyun sıcaklığı azami miktarlarda olması gerekir. Ortalama kazan suyu dönüş sıcaklığı 30ºC olan bir yoğuşmalı kombi, yüksek derecede performans gösteriyor demektir.

Yukarıda ki anlatımı kısaca özetlersek ; atık baca gazı içinde ki yüksek sıcaklıklı gazlar ile kombinin ısıtıp kalorifer peteğine verdiği ve geriye soğmuş olarak dönen sular ısıtılır.

Teknik Trend Ne Diyor ?

Bazı üreticiler % 98 ‘ e varan verimden söz ediyor. Normal kombilerin verimleri % 70 ila %80 arasında değişmekte. Bu oranlar tabiki kombinin kullanım şekli ve yerine göre değişecektir.  Kısacası bu konuda kesin rakamlar vermek gerçekten zor. Az veya çok yoğuşmalı kombilerin bir tasarruf yapacağı aşikardır ama bu oranın yüksekliği kombinin termal kapasitesi ve kullanımı ile değişecektir. Geri dönüş suyunun sıcaklığı yoğuşmalı kombinin verimini belirleyen temel faktörlerden biridir.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *