WWW İnterneti Anlatıyoruz !

ilkay Şahin
4 Min Read

www (World Wide Web) projesi dünya çapında hızla gelişerek büyümekte olan bir yeni çağ projesidir. Bu proje internet ile birlikte gelişimini sürdürmektedir. İnternet teknolojisi ile her an bulunduğunuz herhangi bir yerde internetten bilgiler almanız mümkün. Web aracılığı ile bilgi toplamak ya da dağıtmak internet ve internet servisleri sayesinde gayet  mümkün olmaktadır.

İnternetteki sayfalarda amaçlanan bilgilere ulaşabilmek için bu sayfaların düzenlenmesinde bir takım araçlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araçlar internet sayfaları çok çeşitli metin dokümanları tasarımıyla internet çok yönlü metin sunucuları ile çalışmaktadır. İnternet temellerine dair bazı tanımlamalar şu şekildedir:

URL: (Uniform Research Source Locators) Türkçe karşılığı olarak üniform kaynak konumlandırıcı olarak bilinen URL, www üzerinde belirlenmiş internet kaynaklarına ulaşmanızı sağlar.

http: (Hyper Text Transfer Protocol) Çok yönlü metin transfer iletişim kuralları ile sunucu etkileşimlerini sağlar.

HTML: (Hyper Text Markup Language) www üzerindeki çok yönlü metin dokümanlarının yazılmış olduğu sayfalara belirli eklentiler yerleştirme ile html dokümanlarını hazırlayan bir sembol dilidir.

Html (Çok Yönlü Metin İşaretleme Dili)

HTML, çok yönlü metin dokümanlarını oluşturmakta kullanılmaktadır. Bu dokümanlar www üzerinde karşılaştığımız sayfalardır. HTML sayfaları komutlardan oluşmaktadır. Bu komutların özel adı TAG’dır. TAG’lar metin, başlıklar, paragraflar, listeler ve vurgular gibi kısımlardan meydana gelmektedir. Görüntüleri metinlerin içerisine koymak amacıyla yaratılan TAG’lar da bulunmaktadır. HTML ile hazırlanmış olan kodlar diğer kodlama dilleri ile dallandırılarak da kullanılabilmektedir.

İnternette Domain İsimleri

İnternet üzerindeki bilgisayarlar IP adresleri ile adreslendirilmektedir. IP adresleri her bilgisayar kullanıcısı için ayrı olan benzersiz numaralar bütünüdür. Bu adresler 4 adet olup 0 – 255 arasında değerler alarak oluşan numaralardan meydana gelmektedir. Her rakamın boyutu 8 bittir. Örnek IP adresi; 173.46.125.197 şeklinde gösterilebilir. Bu numaraları akılda tutmak zor olduğu için 1983 yılında Wisconsin Üniversitesi DNS olarak bilinen numaralandırma sistemini geliştirmiştir. DNS isimleri rakamlara çevirerek net’i daha kolay kullanılabilir bir şekle getirmiştir.

Genel olarak bütün bilgisayarlar sağ ve sol alan isim kısımlarını paylaşmaktadır. www üzerinde kullanılan uzantılar ve saha çeşitleri şu şekildedir:

.com: Ticari sahaları belirtmekte,

.edu: Eğitim sahalarını belirtmekte,

.gov: Resmi sahaları,

.mil: Askeri sahaları,

.net: Ağ servis sağlayıcılarını,

.org: organizasyon sahalarını belirtmektedir.

Bu kısaltmaların hemen ardından belirtilen ikincil kısaltmalar ise sunucuların barındığı ülkeleri belirtmektedir.

.ca: Kanada,

.de: Almanya,

.tr: Türkiye,

.fr: Fransa olarak belirtilmektedir.

İnternet sayfalarının kodlama dilleri arasında olan HTML, www üzerinde kullanılan ortak yayın dilidir. Bu dil, belgelerin metinler, tablolar, listeler, fotoğraflar içerebilecek şekilde internette yayınlanmasına olanak sağlar.

HTML Dilinin Tarihçesi

Tim Berners – Le tarafından CERN’de geliştirilmiş olan HTML, Mosaic tarayıcısı tarafından yaygın hale getirilmiştir. Web sayfası yazarlarının ve üreticilerinin ortak dili kullanıyor olmaları açısından çok fazla önem arz etmekte olan bu dil, hedef doğrultusunda HTML için ortak belirlemelerin oluşmasına yol açmıştır.

HTML 2.0 1995 yılının Kasım ayında İETF (İnternet Mühendisliği İş Gurubu) tarafından geliştirilmiş olup bu çalışmalar 1993 yılında geliştirilen HTML+ ve yine 1995 yılında geliştirilmiş olan HTML 3.0 sürümleri kadar başarılı olmamıştır. Sonuç olarak herhangi ortak bir fikre varılamamış olmasına karşın yeni özeliklerin oluşturulmasına ön ayak olmuştur. www komitesinin çalışmaları sonucunda var olan HTML dilleri birleştirilerek standart hale getirilmiş ve 1996 yılında HTML 3.2 sürümü oluşturulmuştur.

HTML kodlama dili geçmişten günümüze kendini geliştirerek 4 ve 5 sürümlerini de ortaya çıkarmıştır. Birbiri ardına gelişen bu diller kaynak olarak kendinden önce gelen dillerin kütüphanesini baz almış yeni özellikler katmıştır.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *