Windows XP Mavi Ekran Hatası [ ÇÖZÜLDÜ ]

ilkay Şahin
8 Min Read

“bir sorun algılandı bilgisayarınızın zarar görmesini önlemek için windows kapatıldı” Hatası alıyorsanız bu makale tam size göre.

Konu 1: Mavi Ekran Hatası nedir?
Windows bazı durumlarla karşılaştığında durur ve mavi ekran üzerine beyaz metinde ilgili tanılama bilgileri görüntülenir. “Mavi Ekran” kavramı da bu hataların görüntülendiği ekrandan gelmektedir.

Mavi Ekran hataları aşağıdaki durumlarda ortaya çıkar:

1. Windows, veri kaybetmeden çözemeyeceği bir hata algıladığında

2. Windows, kritik OS verilerinin bozulduğunu algıladığında

3. Windows, donanımın kurtarılamayacak bir hata verdiğini algıladığında

4.Görüntülenen metin yıllar geçtikçe, Windows NT 4.0’da yoğun bir bilgi duvarıyken Windows’un modern sürümlerinde nispeten daha seyrek mesajlar haline gelmiştir. (Şekil 1)

Şekil 1: Örnek Mavi Ekran Hatası

Konu 2: Yaygın Mavi Ekran Hata Mesajlarıyla ilgili Sorun Giderme
Stop 0x000000ED (UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME)
Stop 0x0000007B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE)

Bu iki hatanın benzer nedenleri vardır ve her ikisi için de aynı sorun giderme adımları uygulanır. Bu durma kodları her zaman başlatma işlemi sırasında oluşur. Bu durma kodlarından biriyle karşılaştığınızda, aşağıdakiler olmuş demektir:
1. Sistem, Açılış Sırasında Kendi Kendini Sınama (POST) işlemini tamamlamıştır.

2. Sistem, NTLDR yüklemiştir ve başlangıç işleminin denetimini NTOSKRNL’ye aktarmıştır (çekirdek).

3. NTOSKRNL karıştırılmıştır. Sistem, kendisine ait diğer kısımları bulamamıştır ya da dosya sistemini, depolandığına inanıldığı yerde okuyamamıştır.
Bu hatayla ilgili sorun giderme yapılırken göreviniz, Windows çekirdeğinin neden karıştırıldığını bulmak ve karışıklığın nedenini ortadan kaldırmaktır.

Kontrol edilecekler:

1. Sistem BIOS’unda SATA denetleyicisi yapılandırması SATA denetleyicisi AHA modundan AHCI moduna alınırsa (veya tam tersi) farklı modlar için farklı sürücüler gerektiğinden Windows, SATA denetleyicisi ile iletişim kuramayabilir. BIOS’ta SATA denetleyicisinin modunu değiştirmeyi deneyin.
RAID ayarları RAID denetleyici ayarları ile deneme yapıyorsanız bu hatayı alabilirsiniz. RAID ayarlarını tekrar Otomatik algılama moduna almaya çalışın (genellikle doğru).
Hatalı veya kötü döşenmiş kablolar Sürücüyü ve denetleyicisini iki uçtan bağlayan veri kablolarını yeniden döşemeyi deneyin.
Sabit sürücü hatası Sabit sürücüdeki yerleşik tanılamayı çalıştırın. Unutmayın: Kod 7 , disk hatasını değil düzeltilebilir veri bozulmasını ifade eder.
Dosya sistemi bozulması Windows yükleme diskinden kurtarma konsolunu başlatın ve chkdsk /f /r öğesini çalıştırın.
Yanlış yapılandırılmış BOOT.INI (Windows XP). boot.ini dosyasını yanlışlıkla sildiyseniz veya değiştirdiyseniz başlatma işlemi sırasında 0x7B durma koduyla karşılaşabilirsiniz. Windows yükleme diskinden kurtarma konsolunu başlatın ve BOOTCFG /REBUILD uygulamasını çalıştırın.
STOP 0x00000024 (NTFS_FILE_SYSTEM)

Bu durma kodu, NTFS dosya sistemi sürücüsünün baş edemediği bir durumla karşılaştığını gösterir ve bu kodun neredeyse her zaman 3 nedeni vardır:

1. Diskteki verilerin bozulması

2. Bellekteki verilerin bozulması

3. Sistem belleğinin tamamen dolması (bu tipik olarak yalnızca ağır yüklü sunucularda olur)

Kontrol edilecekler:
1. Kötü veya hatalı konumlandırılmış donanımdan kaynaklanan veri bozulması sorunlarını ortadan kaldırmak için belleği yeniden konumlandırın ve tüm sürücü veri kablolarını yeniden döşeyin.

2. Tam bir bellek ve sabit sürücü tanılaması çalıştırın. Hızlı test burada tam olarak yeterli olmayacaktır. Tam sistem tanılamasını çalıştırmanız gerekir.

3. Bu tanılama başarıyla tamamlanırsa bozulmuş herhangi bir veriyi algılamak ve onarmak için Kurtarma Konsolundan (chkdsk /f /r) tam bir dosya sistemi denetimi başlatın.

4. Yukarıdakilerden hiç biri sorunu çözmezse Windows’u yeniden yükleyin.

5. Bu da sorunu çözmezse sabit sürücüyü ( Hard Diskinizi ) değiştirin.

STOP 0x0000007E (SYSTEM_THREAD_EXEPTION_NOT_HANDLED)
STOP 0x0000008E (KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED)

Bu iki hata, çekirdekte çalışan bir programın kurtarılamayacak beklenmedik bir durum ile karşılaştığını gösterir. Bu iki hata için de aynı sorun giderme ve çözme adımları uygulanır ve hatanın nedenini bulmak için muhtemelen Windows Hata Ayıklayıcısı’nı kullanmanız gerekir.
Kontrol edilecekler:
Mavi Ekran mesajında bir sürücü veya kitaplık dosyası gösteriliyorsa o dosyanın hangi sürücünün veya uygulamanın parçası olduğunu bulun ve dosyayı güncelleştirin veya devre dışı bırakın.
Sistem BIOS’unu en son kullanılabilir değişikliğe güncelleştirin.
Yakın zamanda yüklenen programları kaldırın ve yakın zamanda yüklenen sürücülere geri dönün.
Bilgisayarın belleğinde tanılamayı çalıştırın.
STOP 0x00000050 (PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA)

Bu durma kodu, sistemin var olmayan bir bellek parçasına erişmeye çalıştığını gösterir, bunun nedenleri neredeyse her zaman şunlardır:
Var olmayan bir bellek sayfasına erişmeye çalışan bir sürücü
Beklenmedik bir şekilde hata veren bir sistem servisi (örneğin, virüs tarayıcısı)
Arızalı veya yanlış konumlandırılmış bellek
Sabit sürücüdeki bozulmuş veriler

Bu hataların asıl nedenini bulmak için Windows Hata Ayıklayıcısı’nı kullanın.
Kontrol edilecekler:
1. Mavi Ekran hatası bir sürücüyü veya kitaplık dosyasını gösteriyorsa dosyanın hangi sürücünün veya programın parçası olduğunu bulun ve en son sürüme güncelleştirme yapın veya sürücüyü ya da programı kaldırın.

2. Hata, başlatma işlemi sırasında ortaya çıkarsa Bilinen Son İyi Yapılandırmaya önyükleme yapmayı deneyin.

3. Hata, bir program veya sürücü yüklendikten sonra görüntülenmeye başladıysa o programı veya sürücüyü kaldırın.

4. Bellek ve sabit sürücü veri kablolarını yeniden konumlandırdıktan sonra tam bir sabit sürücü ve bellek tanılaması çalıştırmayı deneyin.

STOP 0x000000D1 (DRIVER_IRQL_NOT_LESS_THAN_OR_EQUAL_TO)

Bu durma kodu, bir sürücünün yapmaması gereken bir anda belli bir bellek alanına erişmeye çalıştığını gösterir bu da, sürücünün kendisinde bir hata olduğu anlamına gelir. Yaptığınız sorun giderme işleminin amacı, o sürücüyü bulup devre dışı bırakmak veya değiştirmektir. Bu hatayla ilgili sorunları gidermek için Windows Hata Ayıklayıcısı’nı kullanın.
Hata ayıklayıcısı olmadan yalnızca, Mavi Ekranda belirtilen sürücü dosyasının içinde bulunduğu sürücüyü kaldırma/güncelleştirme/geri yükleme şansınız vardır.
STOP 0xC0000218 (STATUS_CANNOT_LOAD_REGISTRY_FILE)

Bu durma kodu Kayıt öğesinin bozulduğunu ifade eder.

Kontrol edilecekler:
1. Bilinen Son İyi Yapılandırmaya önyükleme yapmayı deneyin.

2. Başarısız olursa kayıt dosyalarını manuel olarak denemeniz ve geri yüklemeniz gerekir. Bunu yapma süreci oldukça karmaşıktır ve şu Microsoft KB Makalesinde açıklanmaktadır: “How to recover from a corrupted registry that prevents Windows XP from starting” (Windows XP’nin başlamasını engelleyen bozuk bir kayıttan kurtulma) Makale No: 307545

STOP 0x000000EA (THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER)

Bu Mavi Ekran hatası, bir cihaz sürücüsünün (hemen her zaman bir video kart sürücüsünün) bir şey beklerken (genellikle bir donanım işleminin gerçekleşmesini) takıldığını gösterir. Çoğunuz bu Mavi Ekran ile birlikte nv4_disp.sys kodunu görmüşsünüzdür.
Kontrol edilecekler:
1. Video sürücülerinin en son Dell sürümüne güncelleştirilmiş olduğundan emin olun.

2. Sistem BIOS’u tamamen günceldir.

3. Hem video sürücüsü hem de sistem BIOS’u tamamen güncel ise en son sürücü güncelleştirmeleri için üreticinize başvurun.

4. Son bir çözüm olarak, video kartını değiştirmeyi deneyin.

Windows’un yeniden yüklenmesi bu hatanın tekrarlamasını engellemeyebilir.

Konu 3: Windows Hata Ayıklayıcısı’nı Kullanma

Windows Hata Ayıklayıcısı, Microsoft yazılım geliştiricileri tarafından kullanılan başlıca araçlardan biridir ve personelin bellek dökümüne neden olan hataları analiz etmesine ve çözmesine yardımcı olur ve kullanıma hazırdır.
Windows Hata Ayıklayıcısı, çok sayıda kullanışlı uygulaması ile güçlü bir araçtır, ancak bu makalede yalnızca, hataların nedenini belirlemek için mavi ekran hatalarına bağlı olarak oluşan bellek dökümü dosyalarını analiz etme özelliği üzerinde duruyoruz.
Aracı kullanmadan önce aşağıdakileri aklınızda bulundurun:
Windows Hata Ayıklayıcısı, yerel bir Windows aracı değildir. Uygulamayı (15 MB) Microsoft web sitesinden indirmeniz ve yüklemeniz gerekir. Aracı yüklemek için yönetici erişimi gerekir.
Hata Ayıklayıcısı, kullanımdan önce bazı ufak özelleştirmeler gerektirir.
Hata Ayıklayıcısı’nın bir bellek dökümünü analiz etmesi 30 saniye ila iki dakika alabilir.

Aracı kullanmak için aşağıdaki adımları uygulayın:
1. Microsoft Web Sitesi nden Windows Hata Ayıklayıcısı’nı indirin ve yükleyin.

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40336

Not:”Windows hata ayıklayıcısını” aramak için Google’ı kullanıyorsanız karşınıza çıkan ilk bağlantı Windows Hata Ayıklayıcısı ana sayfasıdır.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *