RS232 ve RS485 Nedir ? Nasıl Çalışır ?

ilkay Şahin
3 Min Read

RS-232 Konektörü

RS-232, Electronic Industries Association tarafından geliştirilmiş ve standart hale getirilmiş bir konektördür. -15 V ile +15 Voltluk iki voltaj seviyesi arasında bir değer belirleyerek 15 metreyi bulan bir haberleşme olanağı sunmaktadır. Ayrıca modem, klavye ve fare gibi kısa mesafeli araçlar için de sayısal veri aktarımı olanağı sunmaktadır.

RS-232 konektöründe veriler ASCII karakterlerinin 8 bitlik tanımlanmaları nedeniyle 8 bitlik karakterler halinde iletilmektedir. Bu iletim birbiri ardına seri olarak gönderilir. İletim standart olarak hem senkron hem de asenkron olarak tanımlanmıştır. Gönderici RS-232 konektörü aracılığıyla gönderilecek olan veriyi belirli bir formatta hazırlar, bu sırada alıcı devamlı olarak hattı dinlemektedir. Verinin geleceğini belirten bir işaret ile alıcı veriyi depolar ve karakterlere dönüştürür.

RS-232 konektöründe eksi voltaj birimi ‘1’, artı voltaj birimi ise ‘0’ olarak standart hale getirilmiştir. Ayrıca hattın boş olması durumu da ‘1’ ile ifade edilir. Voltajın artı haline geçmesi veri gönderileceğinin işaretidir. Bu durum başlangıç biti olarak ifade edilir. Ardından gönderilen karakter dizilimi alıcı tarafından depolanır ve yorumlanarak karakter setleri haline dökülür. Her karakterin sonuna ise bir bitiş biti olan ‘0’ eklenir.

RS-232 konektörleri DTE (Data Terminal Equipment) veya DCE (Data Communication Equipment) olacak şekilde iki sınıfa ayrılır. Her iki konektörde hem veri alama hem de verme özelliğine sahiptir. Günümüzde en fazla kullanılan konektör tipi DB9 olarak bilinen tek haberleşme kanallı konektörlerdir. (resimde)

RS-485 Konektörü

RS-485 (Balanced Data Transmission), uzun mesafelerdeki veri iletişiminin sağlanması için hazırlanmış bağlantı araçlarından birisidir.

RS-232’nin aksine RS-485’ler uzun mesafelerde veri aktarımını sağlamaktadırlar. Standart olarak üretilirler ve referans seviyeleri GND’ye göre belirlenmektedir. Yine 485’lerin 232’lere göre farkı bunların gürültülü ortamlarda, yüksek hız gerektiren ortamlarda ve daha çok alıcı ve vericinin bulunduğu ortamlarda kullanılabilir oluşudur.

RS-485 konektörlerinin 232’lerden bir başka farklı yönü de bu bağlantı araçlarının sadece iletim katmanının standardize edilmiş olmasıdır. Geri kalan yazılım, protokol ve diğer konektör türleri gibi özellikler kullanıcının tercihine bırakılmıştır.

RS-485 konektörü, -7 Volt ile +12 Volt arasında bir değer çalıştırılabilir. Bu sayede alıcı ve verici arasında meydana gelebilecek bir GND kayması sorunu en aza indirgenmiştir. RS-485 konektörleri 32 adet alıcıya hitap edebilecek kapasitede üretilmişlerdir.

RS-485 konektörlerinin bir diğer önemli özelliği ise ısınma nedeniyle cihaz kapanmalarından (termal shut down) etkilenmemeleri için fazla akım geçişlerini koruyabilecek tasarıma sahip olmalarıdır. Bu nedenle bu konektörlerin giriş direnci 12 Kohm olarak standart hale getirilmiştir.

Yüksek gürültülü cihazların yakınından geçen yüksek voltaja sahip güç kabloları RS-485 konektörlerine zarar verebilmektedir. Bu nedenle böyle ortamlarda RS-485 cihazları için galvanik izolasyon devrelerinin kurulması önerilmektedir. Bu sayede alıcı ve verici devrelerin bozulmasının önüne geçilmiş olunacaktır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta kullanılacak yalıtım malzemesinin konektör geçiş hızını ne derece etkileyeceğidir.

Share This Article
3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *