Nesne Tabanlı Programlama

ilkay Şahin
3 Min Read

Nesneye yönelik programlama her şeyden önce programlama dilleri arasında geliştirilmiş bir öncüdür. Teknik olarak bir grup teorinin standartlaştırılarak ve belirlenmiş metotlar kullanılarak organize edilmesi ve bilgisayar sistemlerinde kullanılabilir uygular haline getirilmesidir. Nesneye yönelik programlamaların ilk olarak 1960’lı yıllarda Simula dilinden yola çıkılarak geliştirilmiş olduğu kabul edilmiştir. Simula bir benzetim dili olup temel mantığı simülasyona dayanmaktadır. Nesneye yönelik programlamada kendinden önceki dillerin aksine kullanıcının sistem içerisinde olan mevcut nesnelerin ve değişik durumların davranışlarının simüle edilmesi olarak ifade edilmektedir.

İlerleyen yıllarda nesneye yönelik programlamanın çeşitli amaçlarla uygulanabilirliğinin artması nedeniyle C ve C++ dilleri bir devam niteliğinde doğmuştur. Nesneye yönelik programlama 3 temele dayanmaktadır.

1. Verilerin fiziksel ortama aktarılması ve bilgilerin saklanması prensibi

2. Kalıtım ve değiştirilme olanağı prensibi

3. Çok biçimcilik prensibi

C’den C++’a

Nesneye yönelik programla dillerinin ilk ortaya çıkışından itibaren yine simülasyon tabanlı C ve ardından C++ dilleri ortaya çıkmıştır. C’den C++’a geçiş, var olan C kütüphanesinin ve komut yapılarının geliştirilerek bir üst uyarlamaya çıkılması şeklinde olmuştur. Bu nedenledir ki C adının önüne “bir eklemek” anlamına gelen “++” operatörleri getirilerek C++ oluşturulmuştur.

İlk olarak 1980 yıllarında AT&T’ye ait Bel laboratuvarında C++’ın ilk sürümü kullanıma sürülmüştür. 1980’li yıllardan günümüze kadar değişik elektronik değişimler için ve çeşitli kişi ve kurumlar için tasarlanmış birçok C++ derleyicisi bulunmaktadır. Tıpkı nesneye yönelik programlama ve C dillerinde olduğu gibi C++’ta da halen devam etmekte olan standartlaştırmalar söz konusudur.

C++ Yenilikleri

Programlama uzmanlarına göre C++ C’nin ve Simula67 ve Algol68’ten etkilenmiştir. Bu etkilenmeler bir çeşit iyileştirme olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle programlama uzmanlarına göre C++ dili diğer dillere göre daha esnek daha etkili daha taşınabilir ve her donanımda bulunabilir olarak gelişmiştir. Bu nedenle birçok işletim sisteminde ve farklı donanımlarda rahatlıkla kullanılabilir olması nedeni ile C++’ın, nesneye yönelik programlama dilleri içerisinde gerek akademik gerekse ticari anlamda en yaygın programlama dili olduğu rahatlıkla söylenebilir.

C++ Dili C’ dilinden kütüphaneleri devralarak onları geliştirdiği için özel olarak tanımlanmış fonksiyonlar kümesi şeklinde tanımlanır. C++ dilinde operatörler genellikle iki nesne arasına gelen özel bir işaret ile çağırılır. Örneğin iki nesnenin toplanması için araya + işareti konulması gerekmektedir.

C ve C++ programlama dilleri nesneye yönelik programlama açısından yazılım dünyasında bir devrim niteliğindedir. Bu dillerde amaç hız, ekonomiklik, doğruluk olsa da C++ halen bu amaca ulaşabilmek için geliştirilmektedir. C++ diline olan yönelimin artması temel olarak nesnelerin kullanıcılar tarafından tekrar tekrar kullanılabilir oluşudur. Bu sayede C++ kendinden önceki dillere göre daha hızlı ve daha sağlam olma özelliklerini korumuştur. Nesneye yönelik yazılımlar arasında daha kolay anlaşılabilen ve kullanımı daha rahat olan C++’ın en büyük özelliklerinden biri hem C diline hem de eski tarz uygulamalara uyarlanabilir olmasıdır.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *