Metal Kaplama Teknikleri

ilkay Şahin
3 Min Read

Galvanizleme Metal Kaplama Tekniği

Galvanizleme demir esaslı metallerde kullanılan bir kaplama çeşididir. Metal malzemenin sıvı çinko banyosu işlemine tabi tutularak, yüzeyinin koruyucu bir katman ile kaplanması amaçlanır.

Uzun çinko banyosu işlemlerinden sonra metal, çinko ile bazı reaksiyonlar gerçekleştirebilir. Bu reaksiyonlar demir – çinko arasında gözlemlenen ve zeta, delta, eta, alfa ve gama olarak standartlaştırılmış faz diyagramları ile gözlenebilir.

Galvanizlemenin genel amacı metali atmosferik ve toprakaltı ve su altı korozyonlarından korumak, oksitlenmenin (paslanma) önüne geçmektir. Galvanizleme yöntemi metali 3 şekilde koruma altına almaktadır:

Yüzey üzerindeki sürekli çinko tabakası metalin bulunduğu ortamdan etkilenmesini önler.

Galvaniz kaplamada kullanılan çinko asıl metali korumada bir kurban olarak kullanılır.

Zamanla oluşan çinko yan ürünleri asıl korozyonu önleyerek metalin oksitlenmesi önler.

Sıcak Daldırma İşlemi ile Çinko Kaplama Yöntemi

Galvanizleme, metalin önceden şekillendirilmiş olup olmadığına göre iki farklı teknikle uygulanır. Sürekli galvanizleme tekniği şekillendirilmemiş çelik şeritler için uygulanırken, yığın galvanizleme tekniği ise işlenmiş çeliği korumak için uygulanır.

1) Yığın Tekniği

Yığın tekniğinde kaplama işlemine tabi tutulacak parçalar tek halde ya da toplu halde çinko banyosuna daldırılır. İstenilen çinko kalınlığına ulaşılıncaya dek banyoda tutulur.Bu tekniğin avantajı, çinko ile kaplı kenarların işlemlerden sonra üst üste binerek tam bir sızdırmazlık sağlaması ve bu nedenle metalin daha uzun bir süre boyunca korunmasının sağlanmasıdır. Yığın galvanizleme tekniği kısa ve çok yönlü avantajlı olarak bilinir.

Vida, somun gibi çok küçük parçalardan, bina kirişleri gibi çok büyük parçalara kadar her alanda uygulanabilecek bir tekniktir.

Galvanizleme yapılacak ürünün biçimi, bu işlem için bir kısıtlama oluşturmaz. Borular, metal eşyalar, tanklar ve daha birçok karmaşık yapıdaki metaller tek bir seferde galvaniz kaplama uygulaması ile koruma altına alınabilir.

Yığın galvanizleme tekniğinden sonra açığa çıkacak boya, yağ gibi atıklar uygun bir alkali çözelti aracılığıyla temizlenebilir. Epoksi ihtiva eden boya kalıntıları yakma yöntemi ile, kaynak kalıntıları ise taşlama ya da zımparalama gibi işlemler sonrasında temizlenir. Parça üzerinde kalan pas tabakaları ise hidroklorik asit veya sülfürik asit gibi maddeler kullanılarak giderilebilir. Metal parça üzerinde bulunan oksit, sülfat gibi kalıntılar ise galvanizleme işleminden önce temizlenmelidir.

2) Sürekli Tekniği

Sürekli yöntemi ile birbirine önceden kaynaklanmış çelik parçalar galvanizlenebilir. Yaygın olarak kullanılan çinko tabakası kalınlığı 19 piko metredir. Otomotiv sektöründe ise kaplamanın hafifliği önemli olduğu için 90 gram/metre gibi hafif bir şekilde çinko ile kaplama uygulanabilmektedir.

Galvanizleme ile Kaplamanın Bazı Örnekleri

Güç üretim reaktörleri, petrol tesisleri, ısı reaktörleri, soğutma kabinleri, elektrik dağıtım tesisleri, elektrik direkleri,

Elektrik kabloları ve boruları, kıvrımlı borular, metal dirsekler,

Soğutma kuleleri, mimari amaçlı kuleler, klorüre ve yosuna maruz kalan köprü ayakları,

Demiryolu, demiryolu elektrik tesisatları,

Otoyolların kenarındaki koruyucu bariyerler, yüksek aydınlatma elemanları, işaret köprüleri,

Liman yapı elemanları, liman rayları, gemi yüzeyleri,

Güvenlik merdivenleri, asansör sistemleri…

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *