Fotoğraf ?

ilkay Şahin
3 Min Read

Fotoğraf makineleri ayna ve merceklere karşı ışığın nasıl davrandığının tam olarak kavranması ile geliştirilmeye başlanmış elektronik sistemlerdir. En genel tanımıyla fotoğraf makinesi, görüntüyü optik sistemleri sayesinde bir filme ya da elektronik devreye kaydeden aletlere verilen addır.

İlk Fotoğraf Makinesini kim icat etmiştir?

Sekizinci yüzyılda Müslüman âlim İbn-i Heysem, yaptığı çalışmalarda gümüş nitrat’ın güneş ışığı karşısında karardığını ortaya koymuştur. Bu bilgilerin ışığında 15. Yüzyılda Leonardo da Vinci‘nin karanlık bir odada bulunan küçük bir deliğin dış dünyadaki nesneleri yansıttığını ortaya koyması fotoğrafçılık tarihinin yapı taşını oluşturur. Da Vinci çalışmaları esnasında karanlık bir kutu ile görüntüyü diğer tarafa ters bir şekilde düşürebiliyordu.

18. yüzyıla gelindiğinde karanlık kutunun diğer tarafına düşen görüntü bir buzlu cam sayesinde gösterilebilir hale geliyordu. 1725 yılında ise gümüş nitrat ve kireç sürülmüş bir kâğıdın üzerine düşürülen görüntü ışığa tutulduğunda belirgin hale geliyordu.

Modern fotoğrafçılığın temelleri “fotoğraf” kelimesini ilk defa kullanan Henry Fox Talbot tarafından atılmıştır.

Le Gras ‘ a pencereden bakış (1826), Nicéphore Niépce. Bilinen ilk fotoğraf

Fotoğraf Makinelerinin Çalışma Prensibi Nedir ?

Fotoğraf olarak kaydedilmek üzere, herhangi bir objeden yansıyan ışığın duyarlı bir zemin üzerine, belirli bir duyar aralığında düşürülmesi ile fotoğraf çekme işlemi gerçekleşmiş olur. Objeden yansıyan ışık, makinenin objesine ulaşır. Cisme karşı odaklanma gerçekleştirildikten sonra kısa bir süre içinde yansıyan ışıklar, objektif içerisinde bulunan diyaframa ulaşır ve bağlı olan diske ya da filme kaydedilir.

Fotoğraf Makinlerinin Temel Çalışma Prensibi.

Fotoğraf makinelerinin en uygun seviyede çalışmasının sağlanabilmesi için ışık ayarının yapılmış olması gerekmektedir. Bazı fotoğraf makinelerinde bu ayar otomatik olarak yapılabilirken, kullanıcı tarafından ayarlanabilen fotoğraf makineleri de mevcuttur. Işık ayarının yapılma işlemi şu şekilde gerçekleşir: Objektifte toplanan ışık diyafram denen yapıdan geçerek, örtücü perdeye ulaşmaktadır. Örtücü perde, fotoğraf çekimi esnasında belirli bir süre açık kalarak, belirlenen ışığın film üzerinde kalmasını sağlar.

Fotoğraf makinelerinin mercekleri nasıl çalışır?

Lenslerin doğru bir şekilde seçimi için, camları – aynaların ışınlara karşı gösterdiği tepkiyi anlamak gerekir. Işığı kendi odak noktasında toplayan lensler olduğu gibi, belirli bir oranda etrafa yayan cam çeşitleri de mevcuttur. Işığa etki eden ve belirli bir konik şekli olan camlara mercek adı verilir. Lensler (mercekler) sayesinde  resmi çekilecek objeden yansıyan ışıklar diyaframdan daha keskin bir şekilde dönüş yapar. Bu dönüş sayesinde ışınlar lenslere daha yakın bir noktada birleşirler.

Profesyonel makineleri, daha geniş bir görmek açısı sağlamak ya da daha canlı renkleri ortaya koymak gibi çeşitli amaçlara yönelik lensler ile birlikte kullanılabilirler. Örneğin bir dağın resmini çekebilmek için kullanılan lensin adı telefoto lenslerdir. Bu lensin özelliği çok uzak mesafelere odaklanma yapabilmeleridir.


Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *