Fiber Optik Kablo ‘yu Anlatıyoruz !

ilkay Şahin
4 Min Read

Fiber optik kablo ya da optik fiber adı verilen kablolar, içerisinden ışığın geçirilebildiği plastik ve cam karışımından oluşmuş kablo türleridir. Fiber optik kablolar diğer kablolara göre özellikle uzun mesafelerdeki veri aktarımını kesintisiz ve hızlı bir şekilde yapabildikleri için fiber teknolojide kullanılmaya uygundurlar. Bu gibi işlemlerde klasik metal kablolardan ziyade fiber kabloların kullanılmasının sebebi, bu kabloların veri kaybına neden olmamaları ve elektromanyetik etkilerden etkilenmemeleridir. Bu kablolar ayrıca optik özellikleri yoğun olan görüntüleme sistemlerinde sıklıkla kullanılmaktadır.

Fiber optik kablolarda iletilen ışık, kablonun odak merkezinde bulunarak iletilmektedir. Bu sayede bir dalga özelliği göstermektedirler. Fiber kablolar çoklu iletim ya da tekil iletim çeşidine göre çok modlu ya da tek modlu fiberler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Çok modlu fiberler genellikle kısa mesafelerde kullanılırlar. Bunun nedeni daha fazla gücün iletiminin sağlanmasıdır. Tek modlu fiberler ise 200 metrenin üzerinde kullanılırlar.

Fiber optik kabloları birbirine eklemek metal kabloları birbirine eklemekten çok daha zor ve dikkat gerektiren bir iştir. Çünkü verinin kesintisiz ve güç kaybetmeden iletiminin sağlanması için kablonun ortadan yarılarak hem optik özellikleri hem de mekanik özellikleri göz önünde bulundurularak yapılması gereken bir işlemdir.

Fiber optik teknolojinin ilk kullanımı çok eskilere dayanmaktadır. Bu alanda ilk kullanılan haberleşme çeşidi Kızılderililerin dumanla haberleşmesi olarak örnek gösterilmektedir. Fiber optik kabloların ilk üretimi 1842 yılında gerçekleştirilmiş ve o zamanlar adına hafif kablo denmiştir. Bu olayı Graham Bell gerçekleştirmiş ve gün ışığını taşıyıcı görevinde kullanarak telefon sinyallerini 200 metrelik bir uzaklığa iletmeyi başarmıştır. Fakat o zamanlar bu teknik teknolojik yetersizliklerden ve kötü hava koşullarından dolayı yaygınlaşamamıştır.

Günümüzde telekomünikasyon alanında kullanımı yaygınlaşan plastik fiber optik kablolar ses dalgalarını ışık dalgalarına çevirerek iletmeyi başarmıştır. Bu çevirim sesin ışığa ve daha sonra ışığın sese çevrilmesiyle verici ve alıcı arasında gerçekleşebilmektedir.

Fiber optik kablolar iki kısımdan oluşmaktadır. Bu kısımlara öz ve kabuk bölümler adı verilmektedir. Kablonun öz kısmı iç tarafta yer almaktadır ve ışık bu bölümden dışarıya çıkmadan ilerlemektedir. Bunun sebebi öz kısmın kırılma indisinin kabuk kısmından daha büyük olmasıdır. Bu aşamada ışığın davranış özelliklerinden yararlanılmaktadır. Çünkü ışık dalgaları her zaman kırılma indisi daha büyük olan ortamlarda ilerlemek isterler. Bu durum fizikte “Snell Yasası” olarak açıklanmaktadır.

Fiber optik kabloların tercih sebepleri ;

Maliyet olarak bakır kablolardan daha ucuza mal edilmektedirler,

Bakır kabloya göre sinyal taşıma kapasitesi binlerce kat fazladır ,

Sinyallerin iletimi esnasında gerilim düşümü , sinyal yansımasına bağlı parazit gibi sorunları yoktur ,

Nükleer patlamalardan bile etkilenmeyecek bir yapıya sahiptirler,

Gitgide artan telekomünikasyon ihtiyacını karşılayabilecek güçtedirler,

Geniş bant aralığına sahiptirler ve metal kablolardan daha hızlı veri iletimini sağlarlar.

Uzmanına Bilgiler

Fiber optik kabloların temel çalışma mantığı iki farklı kırılma indisine sahip katmanlara bağlı bir şekilde oluşturulmuş olan optik klavuz içinde ilerleyen ışıktır. Standart fiberler 2000 li yıllarda en fazla 3 km de bir repeater ile güçlendirilip sinyaller yollanıyordu. Ama günümüzde bu 40 km lere kadar ulaşmış durumda. Günümüzde fiber kablo ekipmanları ciddi anlamda ucuz ve kolay bulunabilir hale geldi. Apartman sakinleri bile bir araya gelip bir takım verilerin daha ucuz ve kalite taşınması için fiber teknolojisine başvurabilirler.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *