Kaynaklarının Alt Isıl Değerleri ve Petrol Eşdeğerine Çevrim Katsayıları

ilkay Şahin
4 Min Read

Ülkemiz sanayisinin son yıllardaki ciddi gelişimi ,  rekabet koşullarında ki ciddi artış ve enerji fiyatlarında ki yükselişin ciddi boyutlarda olması ülkemizin enerjiyi çok daha efektif kullanmasını gerektiriyor. Bu anlamda kurumsal ve teknik kabiliyete sahip firmalar tasarruf anlamında ciddi adımlar atarken , ülkemiz kamu kurumlarıda ciddi teknik çalışmalar ile bu konuda üzerine düşeni yapıp ülke sanayisinin sağlıklı ve sürdürülebilir rekabete uyum sağlaması için çalışıyor.

Bu konu ile ilgili hazırlanmış dökümanı sizle paylaşmadan önce aşağıda size enerji kaynağı olarak kullanılan materyallerin ” Alt Isıl Değerleri ” ve ” Petrol Eşdeğeri ” ni tablo halinde sunuyoruz. Bu tablo ile kullandığınız yakıtların ne kadarının ne kadar enerji ürettiğine dair fikirler yürütebilirsiniz.

Enerji Kaynaklarının Alt Isıl Değerleri ve  Petrol Eşdeğerine Çevrim Katsayıları

 

Miktar

 

Enerji Kaynağı

 

Yoğunluk

Isıl değer

 

Birim

Çevrim

Katsayısı

(TEP)

1

ton Taşkömürü   6100 kCal/Kg 0.610

1

ton Kok Kömürü   7200 kCal/Kg 0.720

1

ton Briket   5000 kCal/Kg 0.500

1

ton Linyit teshin ve sanayi   3000 kCal/Kg 0.300

1

ton Linyit santral   2000 kCal/Kg 0.200

1

ton Elbistan Linyiti   1100 kCal/Kg 0.110

1

ton Petrokok   7600 kCal/Kg 0.760

1

ton Prina   4300 kCal/Kg 0.430

1

ton Talaş   3000 kCal/Kg 0.300

1

ton Kabuk   2250 kCal/Kg 0.225

1

ton Grafit   8000 kCal/Kg 0.800

1

ton Kok tozu   6000 kCal/Kg 0.600

1

ton Maden   5500 kCal/Kg 0.550

1

ton Elbistan Linyiti   1100 kCal/Kg 0.110

1

ton Asfaltit   4300 kCal/Kg 0.430

1

ton Odun   3000 kCal/Kg 0.300

1

ton Hayvan ve Bitki Artığı   2300 kCal/Kg 0.230

1

ton Ham Petrol   10500 kCal/Kg 1.050

1

ton Fuel Oil No: 4   9600 kCal/Kg 0.960

1

ton Fuel Oil No: 5 0.920 Kg/lt 10025 kCal/Kg 1.003

1

ton Fuel Oil No: 6 0.940 Kg/lt 9860 kCal/Kg 0.986

1

ton Motorin 0.830 Kg/lt 10200 kCal/Kg 1.020

1

ton Benzin 0.735 Kg/lt 10400 kCal/Kg 1.040

1

ton Gazyağı 0.780 Kg/lt 8290 kCal/Kg 0.829

1

ton Siyah Likör   3000 kCal/Kg 0.300

1

ton Nafta   10400 kCal/Kg 1.040

bin

m3 Doğal Gaz 0.670 Kg/m³ 8250 kCal/m³ 0.825

1

ton Kok Gazı   8220 kCal/Kg 0.820

bin

m3 Kok Gazı 0.490 Kg/m³ 4028 kCal/m³ 0.403

1

ton Yüksek Fırın Gazı   791 kCal/Kg 0.080

bin

m3 Yüksek Fırın Gazı 1.290 Kg/m³ 1019 kCal/m³ 0.102

bin

m3 Rafineri Gazı   8783 kCal/m³ 0.878

bin

m3 Asetilen   14230 kCal/m³ 1.423

bin

m3 Propan   10200 kCal/m³ 1.020

1

ton LPG   10900 kCal/Kg 1.090

bin

m3 LPG 2.477 Kg/m³ 27000 kCal/m³ 2.700

bin

kWh Elektrik   860 kCal/kWh 0.086

bin

kWh Hidrolik   860 kCal/kWh 0.086

bin

kWh Jeotermal   8600 kCal/kWh 0.860

 

 * TEP(Ton Eşdeğer Petrol)

SANAYİ KURULUŞLARININ ENERJİ TÜKETİMİNDE VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI İÇİN ALACAKLARI ÖNLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK   İlgili Döküman İçin Lütfen Yazının Üzerine Tıklayınız
Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *