Yıldız – Üçgen Yol Verme Nasıl Yapılır ?

ilkay Şahin
2 Min Read

Üç kontaktör ile bir zaman rölesinden oluşan kontaktör kombinasyonudur.

Üç fazlı asenkron motorlarda yol alma akımını düşürmede en ekonomik yıldız üçgen yol verme yöntemidir.

Bir şebekede üçgen bağlı olarak çalışacak üç fazlı bir asenkron motor, yol vermede yıldız bağlanırsa, faz bobinleri 1,73 kat daha az bir gerilimle çalışır. Motorun yol alma akımı yaklaşık olarak üç kat azalır.

Yıldız bağlı olan motor düşük gerilimle yol almaya başlar. Yol almanın uygun bir anında, ilk önce motorun faz sargıları arasındaki yıldız bağlantı açılır.

Sonra mo­torun faz sargıları üçgen olarak bağlanır. Böylece motor normal gerili­minde çalışmağa devam eder. Ancak bu işlemi gerçekleştirirken sistem çalışır durumda elle yapmak mümkün değildir. Bunun için aşağıdaki gibi Üç fazlı bir asenkron motora otomatik yıl­dız üçgen yol verme kumanda ve güç devresi hazırlanması gerekmektedir.

Otomatik λ/Δ yol verme şemaları çok değişik şekillerde dizayn edilebilmektedir.Şekildeki devrenin çalışması b2 butonuna  basmakla başlar. b2 butonuna basıldığında C kontaktörü enerjilenir ve kontakları konum değiştirir. Kumanda devresindeki b2 butonu mühürlenir, güç devresinde motora şebeke gerilimi uygulanır.

C kontaktörü ile birlikte d zaman rölesi ve C1 (λ) kontaktörü de enerjilenir. C1 (λ) kontaktörü motorun ZXY uçlarını kısa devre ettiğinden motor ilk anda λ olarak çalışmaya başlar.

Ayarlanan süre (λ çalışma süresi) sonunda zaman rölesi λ kontaktörüne seri bağlı olan d kontağını açar ve Δ kontaktörüne seri bağlı olan d kontağını kapatır. Bu durumda motor λ bağlantıdan ayrılıp Δ bağlanır ve bu şekilde çalışmasına devam eder. λ ve Δ kontaktör bobinlerine seri bağlı olan Δ ve λ kontakları elektriksel kilitlemeyi sağlar. Ayrıca C2nin çalışmasıyla görevleri biten zaman rölesi ve C1 kontaktörü de C2 kapalı kontağı sayesinde devre dışı bırakılır. Bir otomatik kumanda kuralı olarak, görevi biten devre elemanlarının devre dışı bırakıldığına dikkat ediniz. b1 butonuna basıldığında motorun enerjisi kesilir ve durur. Herhangi bir nedenle aşırı akım rölesinin e1 kontağı açıldığında ve şebeke enerjisi kesildiğinde de motor durur. Şebeke enerjisi tekrar geldiğinde ise devre çalışmaz. Devrenin çalışması için tekrar b2 butonuna basmak gerekir.

Yıldız Üçgen Yol Verme Güç Devresi

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *